Kosmetiikan likainen tusina; Parabeenien haitallisuus

Parabeenit ovat kosmetiikassa erittäin yleisiä. On arvioitu, että jopa 90% kosmetiikasta sisältää parabeeneja. Parabeeneja käytetään kosmetiikan säilöntäaneissa. parabeenien haitallisuus on asia josta on keskusteltu pitkään. Valitettavasti vaihtoehtoja parabeeneille on harvassa. Parabeenit tai niiden välttely ovat eräs tärkeimmistä syistä, miksi valmistan itse kosmetiikkaa.

Tämä artikkeli kuuluu sarjaan ”Kosmetiikan likainen tusina”. Sarjassa kerron kosmetiikassa yleisesti esiintyvistä, haitallisista kemikaaleista. Tällä kertaa tutustumme tarkemmin parabeeneihin; mitä ne ovat ja miksi ne ovat haitallisia.

Kuva <a href="https://pixabay.com/fi/users/chezbeate-1519166/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1461332">chezbeate</a> <a href="https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1461332">Pixabaystä</a>
Kuva Shahid Abdullah Pixabaystä

Parabeenit ovat kosmetiikan säilöntäaineita

Parabeenit ovat para-hydroksibentsoehapon estereitä. Yleisimpiä parabeeneja ovat etyyliparabeeni, metyyliparabeeni, probyyliparabeeni sekä butyyliparabeeni.

Parabeenit ovat erittäin tehokkaita säilöntäaineita. Niitä käytetään kosmetiikassa, pesu- ja puhdistusaineissa ja jopa elintarvikkeissa. Parabeenit estävät tehokkaasti bakteerien ja homeiden kasvua tuotteissa.

Missä tuotteissa parabeeneja esiintyy?

Suurimmassa osassa vettä sisältävissä hygienia- ja kosmetiikkatuotteissa on parabeenipohjainen säilöntäaine. Parabeenit eivät ole sallittuja sertifioidussa luonnonkosmetiikassa. Myöskään sertifioimattomat luonnonkosmetiikkaa valmistavat pientuottajat eivät yleensä käytä parabeeneja säilöntäaineena.

Parabeeneja esiintyy myös luonnossa. Esimerkiksi mustikka sisältää metyyliparabeenia. Se on mustikan oma säilöntäaine. Parabeenejä on löytyy mustikan lisäksi hyvin monesta kasvista. Luonnontuotteissa parabeenipitoisuudet ovat kuitenkin todella vähäiset. Suurin osa parabeeneista saadaan kosmetiikasta ja hygieniatuotteista kuten suihkusaippuoista.

Miksi parabeeneja olisi vältettävä?

Säilöntäaineet ovat monissa tuotteissa aivan välttämättömiä. Säilöntäaineet varmistavat tuotteen turvallisuuden. Ilman säilöntäainetta tuote pilaantuisi muutamassa päivässä käyttökelvottomaksi. Parabeenit ovat ehdottomasti parempi asia kuin ei lainkaan säilöntäainetta.

Virallisten suositusten mukaan ihminen kestää parabeeneja sairastumatta 10mg/vrk painokiloa kohti. Tämä on aivan valtaisa määrä. Asiasta ollaan tietysti montaa mieltä. Teollisuus ei halua luopua tehokkaasta säilöntäaineesta ja tutkimustulokset ovat sen mukaiset. Kun parabeenit ovat joissakin tutkimuksissa todettu haitallisiksi, tekee teollisuus heti oman tutkimuksensa, jossa ne todetaan täysin turvallisiksi. On täysin päättäjien varassa, mitä tutkimuksia kulloinkin uskotaan. Siksi meidän kuluttajien pitää olla valppaina.

Parabeenien haitallisuutta koskevissa tutkimuksissa on käytetty vain yhtä parabeenia kerrallaan. Todellisuudessa tuotteissa on aina useita eri parabeeneja samanaikaisesti. Eri parabeenien yhteisvaikutusta ei ole tutkittu riittävästi.

parabeenien haitallisuus on onglma myös luonnossa. Parabeenien hajoamistuotteet ovat erittäin myrkyllisiä ja haitallisia sekä luonnolle että ihmisille.

Parabeenit ovat ärsyttäviä ja herkistäviä aineita

Parabeenit ovat erittäin yleisiä säilöntäaineita.  Jos käytät markettituotteita, jotka eivät ole luonnonkosmetiikkaa, sinun on käytännössä mahdotonta välttyä niiltä. Suurin osa väestöstä altistuu parabeeneille päivittäin. Vaikka parabeenit eivät varsinaisesti ole herkästi allergisoivia, herkistyminen on hyvin yleistä. Koska elimistö joutuu niin usein tekemisiin parabeenien kanssa, parabeeniallergia on hyvin yleinen. Yleensä kosmeettisen tuotteen vaihto ei auta asiaa sillä parabeeneja löytyy melkein joka tuotteesta. Vain luonnonkosmetiikka ei sisällä parabeeneja. Silloinkin sinun kannattaa varmistua siitä, että valmistaja käyttää vain luonnonkosmetiikassa sallittuja ainesosia. ECOCERT ja COSMOS sertifikaatit takaavat varmimmin tuotteen laadun. Pienien luonnonkosmetiikan valmistajien tuotteet ovat aika usein parabeenittomia mutta eivät valitettavasti aina.

Parabeenit ovat hormonihäirikköjä

Suurin huolenaihe parabeenien kohdalla liittyy niiden estrogeeneihin vaikuttaviin ominaisuuksiin. Parabeeneja on luokiteltu heikoiksi ksenoestrogeeneiksi. Ksenoestrogeenit ovat aineita, jotka jäljittelevät estrogeenia. Ksenoestrogeeneista on haittaa terveydelle. Ne sekoittavat hormonitoiminnan aikaistamalla murrosikää. Siksi lapsille suunnatuissa tuotteissa parabeeneja tulisi ehdottomasti välttää. Tanska on kieltänyt parabeenit alle 3-vuotiaiden lasten tuotteissa.

Ksenoestrogeenit kasvattavat kohdun limakalvoa aiheuttaen endometroosia. Ksenoestrogeenit aiheuttavat myös adenomyoosi nimistä, kohdussa esiintyvää, kivuliasta sairautta.

Ksenoestrogeenien vaikutusta on tutkittu mm. kalojen lisääntymisessä. Ksenoestrogeenien havaittiin keskeyttävän kalojen sukupuolielinten normaalin kehityksen. Kalat eivät pystyneet enää lisääntymään. Ksenoestrogeenit vaikuttavat myös miesten terveyteen. On arveltu, että siittiöiden määrän lasku miehillä voi johtua ksenoestrogeeneille altistumisesta kohdussa.

Toiset parabeenit ovat haitallisempia kuin toiset. On todettu, että eri parabeeniryhmillä on eriasteinen estrogeeniaktiivisuus.  Siksi Isopropyyliparabeeni, isobutyyliparabeeni, fenyyliparabeeni, bentsyyliparabeeni ja pentyyliparabeeni kiellettiin EU:n päätöksellä.

Parabeenien haitallisuus luonnossa

Parabeeneja on runsaasti kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa kuten suihkusaippuoissa ja shampoissa. Osa parabeeneista imeytyy ihon kautta elimistöön. Suurin osa huuhtoutuu viemäristä alas ja päätyy vesistöön. Parabeenit ovat kohtalaisen nopeasti biohajoavia. Jätevedenpuhdistamoissa parabeenit joko poistetaan, muutetaan kemiallisesti tai vapautetaan ympäristöön lietteen mukana. Jätevedestä pystytään poistamaan 40-98% parabeeneista. Suuri ympäristöongelma parabeenit ovat maissa, joissa jätevesiongelmaa ei ole vielä ratkaistu. Vaikka parabeenit hajoavat luonnossa nopeasti, parabeenien hajoamistuotteet voivat olla ongelma.

Shampoon ja suihkusaippuan käyttö luonnonvesissä on ongelma. Shampoissa olevat parabeenit sekä muut kemikaalit ovat vahingollisia vesistöjen kaloille ja leville. Hiuksia ei siksi koskaan saa pestä järvessä, joessa tai meressä. Pese hiukset aina kuivalla maalla ja imeytä pesuvesi imeytyskaivoon.

Parabeenien hajoamistuotteet reagoivat herkästi kloorin kanssa

Parabeenit hajoavat suhteellisen nopeasti. Niiden hajoamistuotteet ovat kuitenkin varsin ongelmallisia. Kun parabeeneja joutuu pesuvesien mukana viemäristöön, ne joutuvat usein tekemisiin kooriyhdisteiden kanssa. Muistathan että jopa hanavettä kloorataan. Natriumhypokloriittia käytetään jätevedenpuhdistamoiden desinfioinnissa. Klooratut parabeenit eivät enää olekaan biohajoavia. Ne poistetaan puhdistamon lietteen mukana pelloille. Lietteessä klooratut parabeenit säilyvät pitkään.

Klooratut parabeenit ovat moninkertaisesti haitallisempia kuin alkuperäiset parabeenit.

Klooratuilla parabeeneilla on taipumus kertyä solukalvoihin. Parabeenien hajoamistuotteet aiheuttavat mm. sikiön epänormaalia kehitystä.

Parabeenien hajoamistuotteet aiheuttavat ongelmia myös ympäristölle. Jos parabeenien hajoamistuotteita sisältävää lietettä levitetään pelloille, se valuu herkästi ojiin ja sitä kautta vesistöihin. Kemikaali on erittäin myrkyllistä ja tuhoaa herkästi esimerkiksi eri levälaatuja.

Lue lisää kosmetiikan pahiksista

Siloksaanit; miksi sinun tulisi välttää siloksaaneja?

Talkki; miksi talkkia pitäisi välttää?

Nanomateriaalit kosmetiikassa

PEG yhdisteet eli Polyetyleeniglykoli

Kuten alussa totesin, jopa 90% kosmetiikasta sisältää parabeeneja. Vettä sisältävissä tuotteissa säilöntäaineita on pakko käyttää, jotta kosmetiikka olisi turvallista. Parabeenien tilalle on kaavailtu kosmetiikkaan esimerkiksi fenoksietanolia.

Opettele lukemaan INCI listaa

Lain mukaan tuotteissa ei saa olla merkintää ”ei sisällä parabeeneja”. Tämä sääntö luotiin siksi että parabeenit ovat täysin sallittuja käyttää kosmetiikkateollisuudessa. Jos INCI nimet ovat hallussasi, voit yrittää etsiä tuotteen ainesosista parabeeneja. INCI haussa niitä löytyy 25 kappaletta. Parabeenit on helppo tunnistaa ainesosaluettelosta.

Käytä sertifioitua luonnonkosmetiikkaa

Ekosertifioitu luonnonkosmetiikka ei sisällä parabeeneja. Esimerkiksi arvostetut ECOCERT ja COSMOS standardit eivät salli parabeenien käyttöä sertifioiduissa tuotteissa. Parabeenit ovat edullisia säilöntäaineita ja niitä käytetäänkin massoille suunnatuissa tuotteissa. Halutaan että tuote säilyy jopa vuosia käyttökelpoisena. Luonnonkosmetiikka on hintavampaa koska laadukkaat ja turvalliset ainesosat maksavat enemmän. Luonnonkosmetiikan säilyvyysaika on myös lyhyempi koska tuotteet eivät sisällä voimakkaita säilöntäaineita.

Vedettömät tuotteet

Mikään säilöntäaine ei hoida ihoasi. Kaikki säilöntäaineet ovat turhia tai haitallisia. Täysin säilöntäaineeton, vedetön tuote on aina parempi vaihtoehto. Siksi suosi vedettömiä tuotteita aina kun mahdollista.

Vedettömät voiteet, butterit ja balmit ovat yleensä säilöntäaineettomia. Palatuotteissakaan ei yleensä ole parabeeneja. Tavallinen tuttu ja turvallinen palasaippua onkin ihan paras vaihtoehto nestemäiselle suihkusaippualle. Monet kosmetiikan pientuottajat valmistavat säilöntäaineetonta kosmetiikkaa jättämällä veden pois tuotteesta.

Vedettömät tuotteet kannattaa aina levittää hyvin kosteutetulle iholle. Näin ne toimivat iholla aivan samoin kuin vettä sisältävät tuotteet.

Parabeeneihin kannattaa suhtautua vakavasti

parabeenien-haitallisuus
Kuva Monfocus Pixabaystä

Parabeenit ovat eräs haitallisimmista kemikaaleista arkikosmetiikassa. Harkitse siis vakavasti, miten korvaisit parabeeneja sisältävät tuotteet kodissasi. Varsinkin lapsille parabeenit ovat erityisen haitallisia.

Parabeeneja kertyy päivän mittaan eri tuotteista iholle aika iso määrä. Niitä on nimittäin ihan jokaisessa nestemäisessä käsisaippuassa sekä käsivoiteissa. Jos aloitat parabeenien vähentämisen, suosittelen vaihtamaan nestesaippuan palasaippuaan. Ihan pienillä muutoksilla saa ihmeitä aikaan.

Huolestuttaako sinua parabeenien haitallisuus?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Seuraavaksi

Emulgoiva vaha; mitä se on ja miksi en sitä suosittele?

Lue artikkeli