Sademetsän aarteita; valmista kestävää kosmetiikkaa

Kosmetiikassa raaka-aineiden laatu on ratkaisevan tärkeä asia. Tuotteen tulee sopia iholle ja tuoda ihonhoitoon lisäarvoa. Sademetsän aarteita artikkelisarjassani olen halunnut tutkia kosmetiikan raaka-aineita myös eettiseltä ja ekologiselta kannalta. Ekosertifioidut tuotteet rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Tiesitkö, että oikeilla raaka-ainevalinnoilla voit myös edistää luonnon monimuotoisuutta. Minulle henkilökohtaisesti luonto on erityisen tärkeä asia. Viihdyn vanhoissa metsissä, jossa luonto saa itse tehdä omat valintansa ihmisen puuttumatta asiaan. Sademetsän aarteita sarjassani olen yhdistänyt rakkauteni luontoon ja luonnonkosmetiikkaan. Lue lisää, niin tiedät miten kosmetiikan raaka-ainevalintasi voivat pelastaa sademetsiä.

sademetsan-aarteita
Sademetsistä löytyy hyvin mielenkiintoisia asukkeja
Photo by Raphael Koh on Unsplash

Sademetsät ovat oma erityinen luontotyyppinsä

Sademetsät sijoittautuvat lauhkeilta vyöhykkeiltä aina kuumimpaan tropiikkiin. Sademetsä on kasvillisuustyyppi, jossa sademäärät ylittävät 1500 millimetriä vuodessa. Laajimmat sademetsät sijaitsevat Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa sekä Afrikassa. Tiesitkö, että lauhkean vyöhykkeen sademetsiä sijaitsee jopa pohjoismaissa. Norjan rannikolla on pieni alue, joka lasketaan sademetsäksi.

Maapallolla sademetsiä ei esiinny kovinkaan runsaasti. Maapallon pinta-alasta vain noin 2% on sademetsää. Amazonin sademetsän, joka on maailman laajin sademetsä, pinta-ala on noin 5,5 miljoonaa neliökilometriä.

Sademetsissä elämä on kerroksellista

Sademetsän katto-osa on noin 30-50 metriä korkea alue. Siellä sijaitsevat suurten puiden latvukset. Myös korkeimmat köynnökset yltävät sademetsän katolle.

Alempana, latvusten varjossa, sijaitsee aluskerros, jossa elelee köynnöksiä, kukkia, saniaisia, sammalta sekä pudonneita lehtiä ja lahonnutta kasvillisuutta.

Jotkut eläimet viettävät koko elämänsä sademetsän latvuksissa. Toiset taas viettävät aikaansa pääosin aluskerroksissa.

Sademetsien puut ovat tiheälehtisiä ja peittävät maaperän valolta. Siksi aluskasvillisuus sademetsissä on hyvin niukkaa. Tyypillisiä sademetsän aluskasveja ovat sammaleet ja saniaiset, jotka pärjäävät vähällä valolla. Muut kasvit elävät symbioosissa puiden rungoilla. Trooppiset orkideat ovat hyvä esimerkki tällaisista kasveista. On arvioitu, että jopa 70-90% sademetsien elämästä on puissa. Maaperässä on usein vain sammalta ja isoimpien puiden juuria.

Sademetsien eliöstö on runsas

Sademetsissä elää jopa 70% kaikista maapallon eliölajeista. Sademetsien eliörunsaus on niin suurta, että suuri osa sademetsien asukeista on vielä täysin tuntemattomia. Runsaat sateet yhdistettynä lämpöön, luovat ainutlaatuisen elinympäristön kasveille, hyönteisille, linnuille ja monille muille eläimille. Sademetsien väheneminen maapallolla vaikuttaa ratkaisevasti luonnon monimuotoisuuteen.

Sademetsän kasviston ja eläinten runsaus on häikäisevä. 1000 hehtaarin alueella saattaa löytyä 1500 eri kukkivaa kasvia, 750 puulajia, 400 lintulajia ja 150 perhoslajia. Pelkästään Amazonin sademetsässä elelee 10% maapallon tunnetuista lajeista.  Pähkinöitä ja siemeninä tuottavat puut saattavat olla jopa 1000 vuotta vanhoja.

Sademetsät ovat maapallon apteekki

Neljännes maailman lääkekasveista on löydetty sademetsistä. 70% kasveista, jotka US National Cancer Institute on todennut merkityksellisiksi syövän hoidossa, löytyy pelkästään sademetsistä. Vielä uskomattomampaa on, että vaikka sademetsistä löytyykin valtava repertuaari lääkekasveja, niistä on tutkittu vain vaivaiset 1%.  Sademetsistä löytyy aivan valtaisa luonnon apteekki.

Paikallisilla ihmisillä on tieto kasvien sopivuudesta ihonhoitoon. Monet sademetsien tuotteista ovat hyvin antimikrobisia. Niillä on kipuja poistavia ja antioksidanttisia vaikutuksia. Kasveilla on erityisominaisuuksia, joista on olemassa vain perimätietoa. Käyttämällä paikallisten ihmisten keräämiä sademetsien tuotteita, jaamme samalla arvokasta perimätietoa myös jälkipolville.

Maapallon keuhkot

Sademetsiä kutsutaan maapallon keuhkoiksi sillä ne imevät hiilidioksidia ja tuottavat happea. Sademetsät imevät hiilidioksidia, joka syntyy vaikkapa autoista, lentokoneista ja lämmityksestä. Sademetsät ovatkin merkittävä hiilinielu. Sademetsien vähittäinen katoaminen heikentää maapallon kykyä sitoa hiilidioksidia, joka vaikuttaa epäsuotuisasti ilmastoon. Toki ilmaston tilaan vaikuttavat myös monet muut asiat kuten merien tila.

Sademetsät vaikuttavat sateisiin ja pilvien muodostumiseen   

 Sademetsillä on maapallon ilmastoon monia vaikutuksia. Sademetsät auttavat ylläpitämään maailman veden kiertokulkua haihduttamalla vettä ja luomalla sateita. Kuivuus on monilla alueilla suuri ongelma. Sademetsissä syntynyt vesimassa kulkee ympäri maailmaa. Afrikan sademetsissä syntynyt kosteus päätyy Amerikkaan ja Eurooppaan. Raivaamalla sademetsiä, luomme uusia kuivuudesta kärsiviä alueita.

Sademetsien synnyttämällä kosteudella on myös vaikutusta ilmastonmuutokseen. Vesihöyry on yksi tärkeimmistä kasvihuonekaasuista. Siksi ilman pienetkin muutokset ja häiriöt ilmaston vesitaloudessa voivat olla kohtalokkaita maapallolle.

Sademetsät ovat uhattuina

Sademetsien pinta-ala vähenee joka päivä. Tuhoamme sademetsiä niin nopeasti että ne voivat kadota täysin sadassa vuodessa. Maailman 15 miljoonasta neliökilometristä sademetsiä on jäljellä enää noin 6 miljoonaa neliökilometriä. Amazonin sademetsien raivaus aloitettiin 1960-luvulla. Amazonin sademetsien tuhoaminen oli voimakkaimmillaan 1990-luvulla. Silloin noin Espanjan kokoinen alue raivattiin viljelysmaaksi soijalle sekä karjankasvatukseen. Myös kaivostoiminta on tuhonnut merkittävän osan sademetsiä. Jos kaadetun sademetsän tilalle istuttaa öljypalmuja tai kookospalmuja, sademetsä ei palaa. Tilalla on vain puupelto ja eliörikas biotooppi on iäksi mennyttä.

Tällä hetkellä sademetsien hävitys on rauhoittunut voimakkaan painostuksen ansiosta. Sademetsää kuitenkin tuhoutuu joka vuosi 18 miljoonaa hehtaaria. Sademetsien tuhoutuminen pitää ehdottomasti saada loppumaan.

Viljelysmaiden raivaus jatkuu edelleen

sademetsan-aarteita
Sademetsät ovat koti valtavalle määrälle eläimiä
Photo by Dimitry B on Unsplash

Maanviljelijät ovat pakotettuja raivaamaan sademetsistä lisää viljelysmaata, sillä jo raivattu maa pysyy viljavana vain hetken. Sademetsät ovat hyvin monimutkaisia ekosysteemejä. Sademetsien ravinteet eivät ole maaperässä vaan puissa ja muussa kasvillisuudessa. Kun sademetsän puu kuolee luonnollisesti ja lahoaa, se luovuttaa ravinteita muiden kasvien käyttöön. Näin ympäröivät kasvit hyödyntävät kuolleet kasvit ravinteina. Sademetsien maaperässä itsessään ei ravinteita paljoakaan ole. Jos kaadetut puut viedään pois, maahan ei jää lainkaan ravinteita uutta kasvua varten. Siksi sademetsä ei pysty hakkuun jälkeen uudistumaan. Ja tietysti kaadetut puut poistetaan sillä sademetsissä kasvaa runsaasti maailman arvokkaimpia puulajeja. Puiden salakaato on varsin yleistä.

Kun sademetsä raivataan soijapelloksi tai öljypalmuviljelmäksi, tuhoutuu samalla koko sademetsän biotooppi. Tuhannet harvinaiset kasvit, puut, linnut ja perhoset tuhoutuvat sademetsän mukana. Sademetsää ei voi istuttaa takaisin. Sademetsät ovat muodostuneet miljoonien vuosien evoluution tuloksena. Sademetsien kasvit ja eläimet ovat erikoistuneet juuri tietynlaisiksi erikoisista olosuhteista johtuen.

Onneksi kansainvälisen painostuksen vuoksi maailman päättäjät ovat jo hieman kiinnostuneempia suojelemaan sademetsiään. Brasilia ja Indonesia ovat ryhdistäytyneet ja muuttaneet lainsäädäntöään sademetsäystävällisemmäksi. Tämä onkin tärkeä askel sademetsien suojelussa. Brasiliassa ja Indonesiassa on maailman eniten sademetsiä.

Miten sademetsiä voi suojella?

Maailma on herännyt sademetsien ahdinkoon. Lukuisat järjestöt työskentelevät sademetsien pelastamisen puolesta. Valtioiden hallinnot tekevät päätöksiä, jotka tähtäävät sademetsien suojeluun. Ruohonjuuritasolla meistä jokainen voi tehdä oman osuutensa. Sademetsien suojelua voi harjoittaa tietysti tukemalla sademetsiä suojelevia organisaatioita. Kerron sinulle, miten voit kosmetiikkavalinnoissasi tukea sademetsien elinvoimaisuutta.

Paikalliset ihmiset tarvitsevat elämiseensä rahaa kuten me kaikki. Heillä on lapsia, jotka pitää kouluttaa. He tarvitsevat kunnollista terveydenhuoltoa sekä kodin. Heillä on kaksi vaihtoehtoa tulojen hankkimiseen; kaataa sademetsä viljelysmaaksi tai elää perinteisellä tavalla keräillen arvokkaita pähkinöitä ja muita metsän tuotteita. Me voimme omilla valinnoillamme kannustaa paikallisia ihmisiä säilyttämään ekologisen elämäntyllinsä. Ostamalla ja käyttämällä sademetsien tuotteita estämme samalla sademetsien tuhoutumista.

Miten sademetsäystävällisiä kosmetiikan raaka-aineita tuotetaan?

Sademetsissä kasvaa villinä todella monia pähkinöitä ja siemeniä, joista tuotetaan raaka-aineita kosmetiikkaan. Monet laadukkaat kasvivoit ja öljyt ovat peräisin sademetsistä. Näiden tuotteiden takia ei ainuttakaan sademetsän puuta ole tarvinnut kaataa. Tuotteisiin käytetään vain luonnossa kasvavien puiden tuottamia pähkinöitä, siemeniä ja hedelmiä.

Maailman sademetsissä asustaa arviolta 50 miljoonaa ihmistä. He kuuluvat alueidensa alkuperäiskansoihin. Alkuperäiskansat ovat aina käyttäneet sademetsissä kasvavien puiden satoa ravinnoksi, lääkinnässä ja ihonhoidossa. Suurin osa sademetsien kasveista on täysin riippuvaisia sademetsän biotoopista. Niitä ei voi viljellä monokulttuurin tapaan. Sademetsän puut ovat täysin luonnonvaraisia.

Kookospalmuja kasvaa myös villeinä

Oletko koskaan ajatellut, että esimerkiksi kookospalmu on viljeltynä yhtä epäekologinen kuin vaikkapa öljypalmu tai kumipuu. Luonnonmukainen, sademetsän kookospähkinä on aivan eri asia. Luonnollisessa biotoopissa kasvavat kookokset myös tuoksuvat ja maistuvat aivan erilaiselta kuin monokulttuurissa viljellyt. Paikalliset sademetsän ihmiset ovat hoitaneet kookosöljyllä jopa aknea. Tavallisella kookosöljyllä näin ei voi tehdä sillä tehoviljelty kookosöljy tukkii helposti ihon. Aito, luonnon kookos onkin ihan eri juttu. Jos jostain löydät villikookosöljyä, kokeile ihmeessä.

Sadonkorjuu sademetsissä on keräilyä

sademetsien-kosmetiikkaa
Photo by Vika Chartier on Unsplash

Sadonkorjuu sademetsissä tapahtuu ainoastaan ihmistyövoimin. Paikalliset asukkaat keräävät sademetsästä tuotteita käsityönä, metsissä keräillen. He tietävät missä sijaitsevat parhaat puut ja koska ne tuottavat satoa. Paikalliset ihmiset myös tietävät kuinka usein satoa voi korjata vahingoittamatta kasveja. Esimerkiksi luonnonvarainen vanilja on kärsinyt ilmaston lämpenemisen ohella liiasta sadonkorjuusta. Vanilja on sademetsissä kasvava luonnonvarainen orkidealaji, joka on erittäin uhanalainen. Kaupassa myytävä vanilja ei ole tätä luonnonvaraista kantaa. Luonnonvaraista vaniljaa kasvaa mm. Thaimaassa.

Paikalliset sademetsien asukkaat vaeltavat tottuneesti jalkaisin pitkin sokkeloisia viidakkopolkuja hyvin vaikeakulkuisillakin alueilla. Luonnonmukainen sadonkorjuu sademetsissä ei tarvitse infrastruktuuria kuten teitä tai sähköverkkoja.  Paikalliset ihmiset ovat tottuneet kulkemaan metsissä luontoa vahingoittamatta. Korjuun jälkeen pähkinät pestään joessa ja kuivataan auringossa. Paikallisten ihmisten tuottamat pähkinät ovat erityisen ekologisia ja eettisiä tuotteita.

Hanki sademetsien tuotteita kosmetiikkasi raaka-aineiksi

Suosin kosmetiikassani ehdottomasti paikallisia tuotteita. Meidän kuitenkin tulisi suosia niiden ohessa myös sademetsissä eettisesti ja ekologisesti tuotettuja kosmetiikan raaka-aineita. Siksi aloitin juttusarjani Sademetsän Aarteita.

Kosmetiikkavalinnoillakin voi vaikuttaa

Moni ajattelee, että kosmetiikka on marginaalia teollisuutta. Kosmetiikassa käytettävät raaka-ainemäärät ovat varsin pieniä. Niillä ei pitäisi olla merkitystä sademetsien kannalta. Olen kuitenkin vahvasti eri mieltä.

Me kosmetiikan parissa puuhastelevat ihmiset olemme olleet etujoukoissa taistelemassa esimerkiksi eläinten oikeuksista vegaanituotteiden muodossa. Me olemme myös olleet taistelemassa massiivista lapsityövoimaa vastaan kiilleteollisuudessa. Meidän ääni on kuulunut kauas ja vaikuttanut moniin poliittisiin linjauksiin. Syynä tähän on se, että kosmetiikan käyttäjät edustavat suurta ruohonjuuritasoa, joka muodostaa niin sanotun yleisen mielipiteen. Olemme sanoneet ei epäeettisille tuotteille ja kääntäneet ihmisten katseet epäkohtiin.

Kosmetiikkateollisuus seuraa tiukasti trendejä. Nyt kosmetiikan trendinä on ekologisuus ja eettisyys. Kosmetiikan trendit vaikuttavat hyvin voimakkaasti yleiseen mielipiteeseen. Kosmetiikan valinnoilla voit viedä tärkeitä viestejä kuluttajille ja sitä kautta myös päättäjille.

Seuraa Sademetsän aarteita artikkelisarjaa

sademetsan-aarteita
Papukaijat ovat ehkäpä tunnetuimpia sademetsien asukkeja
Photo by Vlad Tchompalov on Unsplash

Sademetsän aarteita artikkelisarja kertoo kosmetiikan raaka-aineista, jotka ovat sademetsien alkuperäiskasveja. Haluaisin että jokainen luonnonkosmetiikan käyttäjä ja valmistaja pysähtyisi hetkeksi miettimään käyttämänsä kosmetiikan raaka-aineiden alkuperää. Mistä tuotteet ovat valmistettu ja miten raaka-aineet ovat tuotettu.

Tässä muutamia sademetsän raaka-aineita, joita voit käyttää tuotteissasi

Oletko käyttänyt sademetsistä peräisin olevia tuotteita?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Seuraavaksi

Gotu kola eli Centella asiatica

Lue artikkeli